Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä: AP Haglund Oy / Amazement, Y-tunnus: 0702973-8

Yhteystiedot: Sähköposti: info@amazement.fi – Postiosoite: AP Haglund Oy / Amazement, Fredrikinkatu 33 B, 3. krs, 00120 Helsinki

Yhteyshenkilö: Arttu Haglund

Rekisterin nimi: Tiedot Kaikki kuvaa EDU -verkkokoulutuksen ilmoittautujista ja suorittajista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Koulutuksen suorittajilta kerättyä palautetta käytetään koulutuksen laadunarviointiin ja kehittämiseen. Henkilötiedoilla todennetaan koulutukseen osallistuminen ja kerätyn palautteen aitous. Osa kerätyistä henkilöä koskevista tiedoista on osa sivuston rahoittaneen Opetushallituksen edellyttämää seurantaa.

Rekisterin tietosisältö: Koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä kerätään seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite, työtehtävä, paikkakunta sekä mahdollinen koulu, jossa työskentelee.

Suorituslomakkeessa kerätään edellisten henkilötietojen lisäksi ikä, sukupuoli, äidinkieli ja työkokemus.

Nimi ja sähköpostiosoite säilytetään keräämisen jälkeen erillään muista henkilöä koskevista tiedoista.

Kerätty palaute käsitellään ja säilytetään erillään henkilötiedoista.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterin kaikki tiedot kerätään käyttäjien täyttämistä lomakkeista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Opetushallitukselle voidaan luovuttaa koulutusta koskeva palaute sekä palautteen antajien henkilötiedot nimeä ja yhteystietoja lukuunottamatta.

Rekisterin suojauksen periaatteet: Henkilötiedot koulutukseen ilmoittautuneista ja sen suorittaneista säilytetään luottamuksellisesti sähköisessä muodossa. Pääsy tietoihin on rajattu työtehtävien edellytysten mukaisesti.