KKEdu-Isologo-1

Kaikki kuvaa EDU

Kaikki kuvaa EDU on ainutlaatuinen ja ajankohtainen koulutus opettajille. Itsenäisesti suoritettavalla maksuttomalla verkkokurssilla opit käyttämään videokuvaamista monipuolisena ajattelun ja oppimisen välineenä niin peruskoulun kaikilla oppitunneilla kuin myös varhaiskasvatuksessa. Inspiroivat koulutuspolut tutustuttavat sinut sekä kamerakynän pedagogiikan käytäntöön että elokuvallisen ajattelun teoriaan. Koulutus auttaa uuden OPSin ja VASUn toteuttamisessa ja tarjoaa runsaasti eväitä oman opetuksen suunnitteluun.

Koulutuksen nykyaikainen elokuva-ajattelu, havainnolliset esimerkit ja oivalluttavat kuvausharjoitukset uudistavat ja monipuolistavat koulujen ja päiväkotien elokuvakasvatusta.

Sivuston ja koulutuksen on suunnitellut ja toteuttanut Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivustosta tuttu tuotantoyhtiö Amazement. Hankkeen on rahoittanut Opetushallitus.

Kamerakynän pedagogiikka

perusopetuksen koulutuspolku

Koulutuspolulla opit suunnittelemaan ja toteuttamaan yksinkertaisia videokuvaustehtäviä, jotka edistävät oppilaiden ajattelua, keskittymistä ja oppimista.

Kamerakynän pedagogiikka

varhaiskasvatuksen koulutuspolku

Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan varhaiskasvatukseen soveltuvia videokuvaustehtäviä, jotka edistävät lasten oppimista ja ryhmätyötaitoja sekä vahvistavat minäkuvaa.

Elokuvan kolme perusasiaa

elokuvateorian polku

Mitkä ovat elokuvan kolme perusasiaa?
Tämä polku vie sinut inspiroivalle kävelylle
elokuvateorian ja -historian metsään.
Polulla opit ajattelemaan ja kuvaamaan elokuvallisesti.

Kirjasto

sivuston sisältö kootusti

Esimerkkejä kamerakynätyöskentelystä, vinkkejä opettajalle, kuvausharjoituksia elokuvaopetukseen, elokuvateoriaa opettajalle, opiskelijalle ja harrastajalle.

Tältä sivulta löydät Kaikki kuvaa EDU -koulutuksen suorittaneiden opettajien suunnittelemia ja omassa opetuksessaan käytännössä kokeilemia kamerakynä-tehtäviä. Voit rajata tehtävähakua oman koulutusasteesi mukaan, etsiä tehtäviä tietystä aiheesta tai käyttää sanahakua.

Voit myös lähettää sivustolle itse kokeilemasi tehtävän muiden opettajien iloksi.

Opettajien ajatuksia kamerakynätyöskentelystä

Poimintoja koulutuspalautteista

"Kamerakynän pedagogiikka osallistaa ja sitouttaa lapsia oppimiseen, antaa mahdollisuutta keskustella ja sanallistaa oppimista, motivoi lapsia"

"Tähän mennessä paras verkkokoulutus, johon olen osallistunut."

"Sopisi jokaiselle opettajalle, joka tuskailee mobiililaitteiden monimutkaisuudesta -> opetuskäytön ei tarvitse olla tämän kummempaa."

"Videolinkeissä oli paljon konkreettisia ideoita, kuinka menetelmää voi hyödyntää opetuksessa. Esimerkkien avulla voi heti itse lähteä kokeilemaan kamerakynän pedagogiikkaa omaan opetukseen. Matalan kynnyksen toimintaa!"

"Rakastuin menetelmään! Pelastusrengas! Tukee myös uuden OPSin ajatusmaailmaa."

"Tällainen kurssi sopii opettajan arkeen."

"Tuntuu, että tätä voi itse hyödyntää ja käyttää menetelmänä. Teknologia on mukana työkaluna, ei itsetarkoituksena."

"Kamerakynätekniikan käyttö on helposti sovellettavissa moniin oppiaineisiin ja oppimistilanteisiin."

"Oli matala kynnys osallistua ja pystyi etenemään erittäin joustavasti omaan tahtiin."

"Elokuvan kautta oma ajattelu kehittyy. Uusi kiinnostava väline, jolla paljon mahdollisuuksia!"

"Tuotos ei ole tärkein vaan ajattelu ja matka sinne."

"Opin, että kameraa voi käyttää myös oppimisen välineenä, eikä tärkeintä ole saada aina valmiiksi jokin esitys tai elokuva."

"Hyvin rakennettu, opetettu, esitetty ja tarpeeksi kompakti."

"Miten paljon mahdollisuuksia kamera antaakaan!"

"Digilaitteet ovat hyvä väline oppia AJATTELUA, HAVAINNOINTIA ja TUNTEITA!"

"Uusia ideoita toteuttaa opetusta ja oppimista uuden OPS:n hengessä oppilaita motivoivalla ja luovalla tavalla."

"Huojentavaa oli huomata, ettei kuvausprojektien tarvitse aina venyä loputtomiin, vaan ne voivat olla myös pienempiä kokonaisuuksia ja oppilaiden omilla välineillä."

"Lapset ovat tämän menetelmän avulla paljon motivoituneempia ja muistavat uuden asian paremmin."

"Minua helpotti, ettei videoiden tekeminen jää puuhastelun tasolle vaan johtaa oikein ohjattuna vahvaan oppimisprosessiin ja oppimisen omakohtaisuuteen ja vuorovaikutuksen kehittymiseen."

"Kynnys on matalampi kuin etukäteen luulin. Voin soveltaa ja opetella."

"Kiinnostavaa, kuinka tällä työskentelytavalla voi opettaa ja oppia niin monenlaisia asioita."

"Todella antoisa ja ajatuksia herättävä koulutus."

"Koulutusta oli helppo seurata. Kysymykset auttoivat keskittymään oleelliseen opetusvideoissa. Opetusvideot olivat laadukkaita ja riittävän lyhyitä."

"Verkkokoulutus on helppo tapa saada uusia ajatuksia. Helppo rakenne, hyvin rakennettu kokonaisuus. Ajastaminen auttoi suorittamisessa. Monipuolinen lähestymistapa, voi käyttää eri opintokokonaisuuksissa."

"Monipuoliset esimerkit, joita on helppo soveltaa eri ikäisille oppilaille."

"Oli mahdollista edetä omaan tahtiin ja tarvittaessa palata uudelleen aikaisempaan."

"Monipuolinen ja helppo tapa lisätä osallisuutta sekä oman oppimisen omistajuutta. Se konkretisoi välittömästi sen, mitä ollaan juuri nyt opettelemassa. Jokainen pääsee itse tekemään, miettimään, pohtimaan ja keskustelemaan. Lisää yhdessä tekemistä."