Kirjasto

Audiovisuaaliseen kirjastoon olemme koonneet Kaikki kuvaa EDU -koulutuksen materiaalit vapaasti tutkittavaksi. Kirjasto tarjoaa oivalluksia kaikille elokuvan äärellä viihtyville: opettajille, elokuvaopettajille, opiskelijoille, elokuvaharrastajille ja tavallisille elokuvankatsojille. Voit katsoa opetuselokuvia, kokeilla kuvausharjoituksia tai etsiä ohjeita ja ideoita omaan opetukseesi.

Kamerakynän pedagogiikka

Perusopetus:

Ajatuksen kamerakynästä kehitti alunperin ranskalainen elokuvaohjaaja ja -kriitikko Alexandre Astruc. Vuonna 1948 kirjoittamassaan esseessä hän esitti, että taiteilija voi käyttää kameraa ajatustensa ilmaisemiseen samoin kuin kirjailija käyttää kynäänsä. Kamerakynän pedagogiikassa Astrucin ajatus tuodaan 2000-luvun koulun digitaaliseen ympäristöön. Videokameraa käytetään oppimisen välineenä kuin kynää: yksinkertaisesti, nopeasti ja monipuolisesti.

Kamerakynätyöskentelyä voi soveltaa kaikissa oppiaineissa eri ikäisten oppilaiden kanssa. Välineen monipuolisuus mahdollistaa erilaisia työtapoja, joissa kuvaaminen edistää oppimista. Videossa havainnollistetaan esimerkein kuusi toiminnallista tavoitetta, kuvaamisen yleistä päämäärää, jotka suuntaavat oppilaan toimintaa. Oppilaat ja opettajat kertovat ajatuksiaan kamerakynätyöskentelystä.

 • Oppilaiden tuntityöskentelyä videoituna

  Kevään merkkejä

  2.-luokkalaiset etsivät ja tunnistavat koulun pihalta kevään merkkejä.


  Ketteryysrata

  2.–3.-luokkalaiset rakentavat liikuntasaliin ketteryysratoja ja kuvaavat toimintaohjeet.


  Uusia käsitteitä

  4.-luokkalaiset havainnollistavat ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjan vaikeita lauseita.


  Laskutarina

  4.–5.-luokkalaiset harjoittelevat laskulausekkeita kuvaamalla ne.


  Kulmia

  4.–5.-luokkalaiset havainnollistavat erilaisia kulmia omalla kropallaan.


  Pentatoninen sävellys

  Alakoulun valinnaisryhmä säveltää ja taltioi pentatonisia melodioita.


  Tunteita ja tilanteita

  6.-luokkalaiset käsittelevät tunteita keksimällä pieniä tilanteita.


  Videoblogi Roomasta

  6.-luokkalaiset videobloggaavat antiikin Roomasta.


  Weather report

  6.-luokkalaiset puhuvat säästä englanniksi.


  Piiri ja pinta-ala

  7.-luokkalaiset kertaavat piirin ja pinta-alan laskemista tekemällä opetusvideot.


  Päihdevalistusta

  8.-luokkalaiset havainnollistavat päihdevalistusta


Mitä pitää muistaa, kun suunnittelee ensimmäistä kamerakynätehtävää oppilaille? Työskentelyä kokeilleet opettajat antavat vinkkejä.

 

Tehtävänanto

 • Less is more. Kamerakynä -työskentelyyn sopii pienet ja yksinkertaisetkin tehtävät.
 • Valmiin työn ei tarvitse olla ”teos”, vain valmis.
 • Prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos – tai ainakin yhtä tärkeä.
 • Suunnittele sopivasti pieniä, selkeitä tehtävänantoja.
 • Mieti tehtävänannot hyvin selkeiksi.
 • Anna selkeä tehtäväksianto.
 • Tehtävänanto tulee olla riittävän yksinkertainen ja tiukasti rajattu.
 • Mahdollisimman selkeät ja tarkat ohjeet. Yksinkertaiset ja sopivan rajoittavat (esim. aika).
 • Selkeä tehtävänanto ja klipin maksimikesto on hyvä määritellä.
 • Videon kesto on tärkeä määritellä tarkasti.
 • Ajan selkeä rajaaminen. Oppilaiden on helpompi saada olennainen esiin.
 • Video voi olla lyhyt, esim. 10 sekuntia. Rajaa otoksen aika max. 60 sekuntia.
 • Varaa aikaa ajatteluun.
 • Oppilaille annettava aikataulu, jossa etukäteissuunnittelua vaikkapa ranskalaisin viivoin esim. 5 min. Muuten tulee hätäinen jälki.
 • Jotkut ovat tosi nopeita! Kuvaamisen jälkeen ennen kuin ryhmä voi näyttää oman videon toisille, olisi hyvä olla jokin lisätehtävä, sillä jokin ryhmä voi olla valmis paljon ennen kuin toinen ryhmä on saapunut paikalle.
 • Älä ole hätäinen itse tehtävän suunnittelussa vaan kypsyttele rauhassa.
 • Muistathan ohjeistaa oppilaat asialliseen toimintaan kamerakynätoiminnassa. Nimimerkillä ”-sininen tuoli lentää”.

 

Luovuus

 • Anna oppilaille vapaus
 • Jätä tilaa luovuudelle.
 • Luota lapseen! Lapset uskaltavat kokeilla rohkeasti ja avoimin mielin. Kuvauksen ei tarvitse olla loppuunsa hiottu taideteos. Kuuntele lasta avoimin mielin. Tehtäviä kannattaa varioida rohkeasti.
 • Luota siihen,että oppilaat ovat luovempia kuin luuletkaan.
 • Huomioidaan kuvaamisen visuaalinen aspekti.
 • Varaudu siihen, että tulokset ovat sekä loistavia että epämääräisiä.

 

Laite

 • Välineellä ja laadulla ei väliä.
 • Kuvauslaitteeksi sopii älypuhelin, tabletti, videokamera ja digikamera.
 • Laite tutuksi! Ei voi olettaa, että kaikki oppilaat ovat mestareita kameran ja videokameran käytössä.
 • Tutustukaa laitteisiin, joilla kuvaatte.
 • Ota rennosti! Yllättävän pienetkin oppilaat osaavat kuvata ja hallitsevat laitteet – luultavasti sinua paremmin.

 

Katselu

 • Kaikkea ei tarvitse säilöä tai jakaa.
 • Videoita ei tarvitse tallentaa tai siirtää hetkellistä katselua varten. Videoita voi katsella pareittain tai pienissä ryhmissä.
 • Muista katsojan tehtävä.
 • Muista katselutehtävä!
 • Suunnittele purku selkeästi (ryhmässä, erikseen, pareittain…) Purku kiteyttää tehtävänannon pointin!

 

Onnistuminen

 • Anna epäonnistumismahdollisuus oppilaille ja itsellesi.
 • Try, fail, repeat!
 • Rohkeasti tekemään ilman ennakkoluuloja – kaikille kokemus kuvaamisesta!
 • Uskalla kokeilla! Kamerakynä-työskentely sopii yllättävän moneen. Fokus sisältöön – videon laadulla ei ole niin väliä. Epäonnistuminen on mahdollisuus, joten kokeile rohkeasti villejäkin ideoita.

Tulostettava versio

Esiopetus:

Ajatuksen kamerakynästä kehitti alunperin ranskalainen elokuvaohjaaja ja -kriitikko Alexandre Astruc. Vuonna 1948 kirjoittamassaan esseessä hän esitti, että taiteilija voi käyttää kameraa ajatustensa ilmaisemiseen samoin kuin kirjailija käyttää kynäänsä. Kamerakynän pedagogiikassa Astrucin ajatus tuodaan 2000-luvun koulun digitaaliseen ympäristöön. Videokameraa käytetään oppimisen välineenä kuin kynää: yksinkertaisesti, nopeasti ja monipuolisesti.

 • Lasten työskentelyä videoituna

  Turvallinen ja vaarallinen

  Päiväkoti Korallin metsäeskariryhmä pohtii eri paikkojen turvallisuutta.


  Mikä alkukirjain?

  Päiväkoti Myllytontun kielikylpyryhmän eskarit etsivät samalla kirjaimella alkavia asioita. Tekstitetty suomeksi.


  Muotoja

  Päiväkoti Vaapukan viisivuotiaiden ryhmä tunnistaa erilaisia muotoja kuvaamalla niitä.


Mitä pitää muistaa, kun suunnittelee ensimmäistä kamerakynätehtävää oppilaille? Työskentelyä kokeilleet opettajat antavat vinkkejä.

Valmistautuminen

 • Älä ole hätäinen itse tehtävän suunnittelussa vaan kypsyttele rauhassa.
 • Valitse sellainen teema, joka kiinnostaa lapsia. Muista hauskuus.
 • Lataa kuvauslaitteiden akut ja varmista että laitteet toimivat ennen aloittamista.
 • Tutustu kuvauslaitteeseen ensin itse – välineellä ja laadulla ei ole väliä.
 • Kuvauslaitteeksi sopii älypuhelin, tabletti, videokamera ja digikamera.
 • Ota rennosti! Yllättävän pienetkin oppilaat osaavat kuvata ja hallitsevat laitteet – luultavasti sinua paremmin.
 • Kaikkien ei kuitenkaan voi olettaa hallitsevan laitteita. Pidä huolta, että kaikki pysyvät perässä.
 • Mieti, että lapsille annettava tehtävä sopii arkeen.
 • Selvitä lapsille valo- ja videokuvan ero. Jos tehtävä ei edellytä videokuvaamista, valokuvien ottaminen voi riittää tai sillä voi aloittaa.
 • Huomioi olosuhteet ulkona ja sisällä.
 • Etene pienin askelin.

Tehtävänanto

 • Tehtävänanto yhteisesti koko ryhmälle ensin.
 • Mieti ryhmädynamiikkaa kun jaat parit/pienryhmät.
 • Less is more. Kamerakynä-työskentelyyn sopivat pienet ja yksinkertaisetkin tehtävät.
 • Valmiin työn ei tarvitse olla ”teos”, vain valmis.
 • Prosessi on tärkeämpi kuin lopputulos – tai ainakin yhtä tärkeä.
 • Tehtävänanto tulee olla riittävän yksinkertainen ja tiukasti rajattu.
 • Klipin maksimikesto on hyvä määritellä.
 • Jos tehtävä edellyttää puhumista, ohjeista äänenkäyttö: puhujan tulee olla lähellä kuvauslaitetta.
 • Suunnittele purku selkeästi (ryhmässä, erikseen, pareittain…) Purku kiteyttää tehtävänannon pointin!
 • Muistathan ohjeistaa lapset asialliseen toimintaan kamerakynätoiminnassa. Nimimerkillä ”sininen tuoli lentää”.

Luovuus

 • Jätä tilaa luovuudelle.
 • Luota lapsiin ja lapsista lähteviin ideoihin! Lapset uskaltavat kokeilla rohkeasti ja avoimin mielin. Kuvauksen ei tarvitse olla loppuunsa hiottu taideteos. Kuuntele lasta avoimin mielin.
 • Tehtäviä kannattaa varioida rohkeasti.
 • Varaudu siihen, että tulokset ovat sekä loistavia että epämääräisiä.

Laite

 • Muista katselutehtävä, se voi olla jopa tärkeämpi oppimistilanne kuin kuvaustehtävä.
 • Varaa riittävästi aikaa katselusta syntyvälle keskustelulle.
 • Videoita ei tarvitse tallentaa tai siirtää hetkellistä katselua varten. Videoita voi katsella pareittain tai pienissä ryhmissä.
 • Kaikkea kuvattua ei tarvitse säilöä tai jakaa.

Katselu

 • Kaikkea ei tarvitse säilöä tai jakaa.
 • Videoita ei tarvitse tallentaa tai siirtää hetkellistä katselua varten. Videoita voi katsella pareittain tai pienissä ryhmissä.
 • Muista katsojan tehtävä.
 • Muista katselutehtävä!

Onnistuminen

 • Kuuntele lapsia. Ole valmis joustamaan suunnitelmistasi.
 • Anna epäonnistumismahdollisuus lapsille ja itsellesi.
 • Try, fail, repeat!
 • Rohkeasti tekemään ilman ennakkoluuloja – kaikille kokemus kuvaamisesta!
 • Uskalla kokeilla! Kamerakynä-työskentely sopii yllättävän moneen. Fokus sisältöön – videon laadulla ei ole niin väliä. Epäonnistuminen on mahdollisuus, joten kokeile rohkeasti villejäkin ideoita.

Tulostettava versio

 

Kamerakynän pedagogiikka -sivut
 • Mediapedagogi Ismo Kiesiläisen kamerakynä-sivusto. Elokuussa 2017 julkaistiin opettajan käsikirja kamerakynän pedagogiikasta.
Kamerakynäpakka
 • Sivusto esittelee 52 tapaa käyttää videokameraa opetuksen välineenä. Pakka sisältää harjoituksia ja menetelmiä, jotka sopivat elokuvailmaisun opettelun lisäksi eri oppiaineisiin ja ryhmäytymiseen.

Elokuvan kolme perusasiaa

Parhaissa elokuvissa kerrotaan elämää suurempia tarinoita. Kaikkihan pohjautuu käsikirjoitukseen. Ilman hyvää käsikirjoitusta ei kukaan voi tehdä hyvää elokuvaa. Ja katseen suuntaan pitää jättää tilaa!

Elokuva ei kuvaa todellisuutta sellaisenaan, vaan elokuvantekijän ajatusta todellisuudesta. Mutta miten voi esittää kuvan ajatuksistaan?

Elokuvan kuvaaminen on sitä, että painetaan kerran videokameran punaista rec-nappia. Se, mikä näkyy kameran ruudulla, tallentuu. Kun nappia painetaan uudestaan, tallennus loppuu. On veistetty pala aikaa. Kuvaajalla ja kuvanveistäjällä on muutakin yhteistä.

Leikkaaminen ei ole vain työvaihe, joka alkaa kuvaamisen jälkeen. Se on tapa havainnoida todellisuutta. Elokuvan tekeminen on ajattelua, kuvaamista ja leikkaamista – samaan aikaan.

Näytä ja kerro

Kukin oppilas valitsee koulun alueelta paikan tai kävelyreitin, josta voi havaita paljon erilaisia pieniä tapahtumia. Tehtävänä on kuvata yhdellä minuutin mittaisella otoksella mahdollisimman monta eri tapahtumaa ja samalla selostaa ne videolle ääneen. Kamera käy koko ajan!

Lataa harjoituksen ohjeet [PDF]
Esikouluversio [PDF]


Lumière-elokuva

Harjoituksessa kokeillaan ajan ja tilan rajaamista tekemällä yksinkertaisin mahdollinen elokuva. Esikuvana toimivat Lumière-veljesten varhaiset elokuvakokeilut yli sadan vuoden takaa. Tehtävä avaa silmät pienille havainnoille.

Lataa harjoituksen ohjeet [PDF]
Esikouluversio [PDF]


Ellipsi

Elokuvassa voi tapahtua asioita, joita ei koskaan näytetä. Harjoituksessa tehdään yksinkertainen video, jossa kokeillaan elliptistä kerrontaa.

Lataa harjoituksen ohjeet [PDF]
Esikouluversio [PDF]


Kolme kuvaa

Harjoituksessa kokeillaan, miten tilanne muuttuu, kun se esitetään yhden sijasta useammalla otoksella. Samalla tutustutaan leikkaamisen perusteisiin.

Lataa harjoituksen ohjeet [PDF]


Montaasi

Harjoituksessa tutustutaan montaasin toimintaan ja kokeillaan kuvien rinnastamisen voimaa. Apuna käytetään kieliopista tuttuja konjunktioita.

Lataa harjoituksen ohjeet [PDF]

Elokuvan kolme perusasiaa – matkaopas elokuvaamisen ytimeen
 • Kirjallinen opas elokuvan sisimmästä kiinnostuneelle.

Lisää ideoita elokuvakasvatukseen

Kaikki kuvaa -elokuvakasvatussivusto
 • Kaikki kuvaa EDU -verkkokoulutuksen tuottaneen tuotantoyhtiö Amazementin aiemmassa hankkeessa hauskat elokuvatutoriaalit opastavat lapsia ja nuoria monenlaisen elokuvan tekemisessä. Vuosittain järjestettävä elokuvakilpailu on Suomen suurin.
Oivalluksia eskarista!
 • Helsingin varhaiskasvatusviraston hankkeessa kehitetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntäviä toimintatapoja ja oppimisympäristöjä ja vahvistetaan varhaiskasvattajien mediapedagogista osaamista.
Elokuvaviikko
 • Teemaviikko tuo elokuvakulttuurin ala- ja yläkoulun arkeen monipuolisilla pedagogisilla keinoilla.
Elokuvapolku
 • Kansallisen audiovisuaalisen instituutin oppimateriaali tutustuttaa elokuvailmaisuun ja -kulttuuriin esimerkkien avulla. Katsottavissa on kokonaisia suomalaisen elokuvan klassikoita.
Koulukino
 • Oppimateriaalia elokuvateattereissa pyörivien elokuvien käsittelemiseen oppilaiden kanssa.
Ihmefilmi
 • Vuosittainen elokuvasarja järjestää valikoituja laatuelokuvia koulujen ja nuorisotalojen käyttöön.