Kamerakynän pedagogiikka varhaiskasvattajille
-polku

Koulutukseen ilmoittautuminen

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Kaikki kuvaa EDU -verkkokoulutuksessa opit hyödyntämään kamerakynän pedagogiikkaa päiväkodissa omassa opetuksessasi. Opit elokuvallista ajattelua ja löydät sen mahdollisuudet oppimisessa.

Kamerakynän pedagogiikassa videokuvaamista käytetään oppimisen, leikkimisen ja ajattelun välineenä. Kuvaamalla lapset tutkivat, havainnollistavat, todentavat, tuottavat, ilmaisevat ja vuorovaikuttavat. Kamera on kuin kynä – yhtä yksinkertainen ja monipuolinen!

Tvt ja monilukutaito integroituvat menetelmässä esiopetukseen uuden OPSin ja VASUn edellyttämällä tavalla. Soveltaen menetelmää voi hyödyntää myös muussa varhaiskasvatuksessa. Lapset oppivat käyttämään elokuvaa oman ajattelunsa ja ilmaisunsa välineenä – samalla tavalla kuin he oppivat käyttämään kynää ja kieltä. Elokuvakasvatuksesta tulee arkinen osa opetusta.

Opettajat ovatkin innostuneet juuri työskentelyn helppoudesta. Yksinkertaisilla tehtävillä saadaan toiminnallisuutta ja hauskuutta monenlaisten asioiden ja ilmiöiden käsittelyyn jo ennen kouluikää.

Kun videokuvaamisesta tulee päiväkotiin yksi puuha muiden joukossa, erilaiset oppijat pystytään huomioimaan yhä paremmin. Koulutus onkin saanut erityisiä kehuja S2-ryhmiä vetäviltä varhaiskasvatuksen opettajilta.

Tämä verkkokurssi on maksuton. Meiltä voi tilata myös maksullisia lähikoulutuksia ympäri Suomen. Lue lisää tästä.

Työskentelytapa

Kaikki kuvaa EDU -koulutuksen voit suorittaa itsenäisesti, yhdessä työparin kanssa tai isommassa ryhmässä. Havainnolliset videot johdattelevat elokuvallisen ajattelun juurille ja käytännön tilanteisiin eri aiheisten tehtävien parissa.

Videoiden yhteydessä tehdään pohdiskelu- ja keskustelutehtäviä, jotka aktivoivat osallistujaa polun varrella. Mieti-tehtävät voit tehdä itseksesi ajattelemalla tai kirjoittamalla. Vielä enemmän saat niistä irti parin tai ryhmän kanssa keskustellen.

Koulutuksen aikana suunnitellaan oma kamerakynätehtävä ja toteutetaan se oman eskariryhmän kanssa.

Vinkkejä koulutuksen järjestämiseen koko työyhteisön kanssa

Vinkkejä koulutuksen järjestämiseen koko työyhteisön kanssa

ryhmassa

Kaikki kuvaa EDU -kurssi sopii hyvin suoritettavaksi yhdessä suuremmankin ryhmän kanssa. Koulutuksen voi järjestää vaikka koko työyhteisölle yhteisenä kehittämishankkeena. Tarjoamme tässä valmiin mallin, joka perustuu kokemuksiimme lähikoulutuksista. Voit myös tilata meidät paikan päälle vetämään kamerakynäkoulutuksen.

Kuulemme ja jaamme mielellämme kokemuksia myös muista tavoista, joilla materiaalia on yhdessä hyödynnetty!

 

 1. Päiväkodinjohtaja tai koulutuksen vastuuopettaja hoitaa kaikkien osallistujien ilmoittamisen koulutussivuston kautta.
 2. Koulutuspolun rastit 1, 2 ja 3, joissa tutustutaan kamerakynän pedagogiikan perusteisiin, suoritetaan koko porukalla yhdessä sovittuna aikana. Opetuselokuvat katsotaan yhdessä ja pohdintatehtävät keskustellaan pienryhmissä. Tähän käytetään aikaa yhteensä 60–90 minuuttia.
 3. Rastilla 4 kasvattajat tutustuvat erilaisiin esimerkkeihin kamerakynätyöskentelystä ja jäsentävät havaintojaan niistä. Tämä sopii hyvin suoritettavaksi yksin tai työparin kanssa sovitulla aikavälillä, esimerkiksi viikon–kahden aikana. Rastilla pohditaan mm. hyvän kamerakynätehtävän kriteerejä sekä lapsen ja kasvattajan rooleja työskentelyssä. Näitä ajatuksia on hyödyllistä jakaa yhteisesti. Näin työyhteisölle syntyy yhteinen näkemys uuden pedagogiikan luonteesta.
 4. Viidennellä rastilla suunnitellaan tehtäviä oman lapsiryhmän kanssa työstettäväksi. Tässä jokainen tarvitsee omaa aikaa, mutta myös kollegojen sparrauksesta on kokemuksen mukaan paljon hyötyä. Yhteisissä keskusteluissa ideat rikastuvat ja niistä tulee – yhteisiä. Se tuo turvaa ja motivaatiota kuudennelle rastille, jossa tehtäviä kokeillaan lasten kanssa käytännössä. Näiden kokemusten jakamiseen kannattaa mahdollisuuksien mukaan varata ainakin muutama hetki.
 5. Seitsemäs rasti on hieman pidempi, monivaiheinen sukellus elokuvallisen ajattelun perusasioihin. Aikaa se vie yhteensä 2–4 tuntia. Rasti voidaan suorittaa yhdessä tai se voi olla valinnainen syventävä vaihe niille, jotka haluavat ymmärtää enemmän elokuvallista ajattelua. Rastin neljä elokuvaa ja niihin liittyvät pohdintatehtävät herättävät innostunutta keskustelua, joten ne sopivat erinomaisesti käsiteltäväksi suurryhmässä. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, työparit tai pienryhmät voivat valita sopivat ajankohdat itselleen.
 6. Kahdeksannella rastilla yhdistellään lankoja elokuvallisen ajattelun ja oppimisen välille. Jos kaikki valmistautuvat hieman etukäteen, tämä sopii lyhyeksi keskusteluksi opekokouksen yhteyteen.
 7. Koulutuksen lopuksi jokainen raportoi oman suorituksensa ja antaa koulutuksesta palautteen itsenäisesti. Suosittelemme myös yhteistä palautekeskustelua, jotta kokemuksesta tulee jaettu.

Tulostusversio

Rakenne

Koulutus koostuu rasteista, jotka käydään läpi järjestyksessä omassa tahdissa. Polulla voit aina liikkua myös edestakaisin ja palata haluamaasi kohtaan toisella työskentelykerralla. Alkumatkasta tutustut kamerakynätyöskentelyyn esimerkkien ja teorian avulla. Pian pääset kokeilemaan sitä lasten kanssa käytännössä. Matkan toinen puolisko avaa ikkunan elokuvalliseen ajatteluun, joka vaikuttaa oppimisen taustalla. Tällä polulla pääset itsekin tekemään kuvausharjoituksia.

Kokeita ei pidetä. Kun olet suorittanut kaikki rastit, lähetät meille raportin omasta kamerakynäkokeilustasi – ja saat diplomin!

Koulutuksen kesto

Rastien suorittaminen kestää valintojen mukaan yhteensä 5–10 tuntia. Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu oman tehtävän suunnittelu ja kokeilu käytännössä oman eskariryhmän kanssa. Koulutuspäivinä ilmaistuna kyse on kahden päivän koulutuksesta.

Voit suorittaa koulutuksen vapaasti omaan tahtiisi, mutta suosittelemme varaamaan aikaa niin, että ehdit suorittaa koulutuksen alusta loppuun noin kuukauden sisällä, jotta asiat pysyvät tuoreessa muistissa.

Jokaisen rastin ylälaidasta löydät rastin arvioidun keston, esimerkiksi: 15–30 min

Ilmoittautuminen koulutukseen

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)
  Muista syöttää koulutuksen päätteeksi suorituslomakkeessa sama osoite!

  Varhaiskasvatuksen opettajaVarhaiskasvatuksen erityisopettajaVarhaiskasvatuksen lastenhoitajaSosionomi (AMK)Päiväkodin johtajaVarhaiskasvatuksen asiantuntijaMuu, mikä?

  Paikkakunta (pakollinen)

  Päiväkoti

  [recaptcha id:ilmoittautuminen-esiopetus size:compact]

  HUOM. Tarjoamme tämän verkkokoulutuksen ilmaiseksi kaikkien Suomen varhaiskasvattajien käyttöön. Toivomme, että siitä on sinulle paljon iloa. Muista kuitenkin myös lähettää meille koulutuksen viimeisen rastin suorituslomake. Näin pääsemme täyttämään raportointivelvollisuutemme Opetushallitukselle koskien koulutuksen hyödyllisyyden arviointia ja osallistuneiden kasvattajien määrää. Kiitos avustasi jo etukäteen ja hauskoja hetkiä koulutuksen parissa!