Kamerakynän pedagogiikka -polku

Koulutukseen ilmoittautuminen

Hei! Tämä on perusopetuksen (ja toisen asteen) koulutuspolku. Jos etsit esiopetuksen koulutuspolkua, klikkaa tästä.

Koulutuksen tavoite ja sisältö

Kaikki kuvaa EDU -verkkokoulutuksessa opit hyödyntämään kamerakynän pedagogiikkaa omassa opetuksessasi. Opit elokuvallista ajattelua ja löydät sen mahdollisuudet oppimisessa.

Kamerakynän pedagogiikassa videokuvaamista käytetään oppilaan ajattelun ja oppimisen välineenä. Kuvaamalla tutkitaan, havainnollistetaan, todennetaan, tuotetaan, ilmaistaan ja vuorovaikutetaan. Kamera on kuin kynä – yhtä yksinkertainen ja monipuolinen!

Tvt ja monilukutaito integroituvat luontevasti opetukseen eri oppiaineissa ja luokka-asteilla. Oppilaat oppivat käyttämään elokuvaa oman ajattelunsa ja ilmaisunsa välineenä – samalla tavalla kuin he oppivat käyttämään kynää ja kieltä. Elokuvakasvatuksesta tulee arkinen osa opetusta.

Opettajat ovatkin innostuneet juuri työskentelyn helppoudesta. Yksinkertaisilla tehtävillä saadaan toiminnallisuutta ja hauskuutta vaikeidenkin asiasisältöjen oppimiseen.

Kaikki kuvaa EDU -koulutus tarjoaa monipuolisia eväitä ja ideoita oman opetuksen suunnitteluun.

Koulutus on maksuton.

Työskentelytapa

Kaikki kuvaa EDU -koulutuksen voit suorittaa itsenäisesti, yhdessä työparin kanssa tai isommassa ryhmässä. Havainnolliset videotutoriaalit johdattelevat elokuvallisen ajattelun juurille ja käytännön tilanteisiin eri aineiden oppitunneilla.

Videoita seuraavat pohdiskelu- ja keskustelutehtävät virittävät osallistujan aktiiviseen osallistumiseen. Mieti-tehtävät voit tehdä itseksesi ajattelemalla tai kirjoittamalla. Vielä enemmän saat niistä irti parin tai ryhmän kanssa keskustellen.

Koulutuksen aikana suunnitellaan kuvaustehtävä ja toteutetaan se omien oppilaiden kanssa.

Vinkkejä koulutuksen järjestämiseen koko työyhteisön kanssa

Vinkkejä koulutuksen järjestämiseen koko työyhteisön kanssa

5D3_5023

Kaikki kuvaa EDU -kurssi sopii hyvin suoritettavaksi yhdessä suuremmankin ryhmän kanssa. Koulutuksen voi järjestää vaikka koko työyhteisölle yhteisenä kehittämishankkeena. Tarjoamme tässä valmiin mallin, joka perustuu kokemuksiimme lähikoulutuksista. Voit myös tilata meidät paikan päälle vetämään kamerakynäkoulutuksen.

Kuulemme ja jaamme mielellämme kokemuksia myös muista tavoista, joilla materiaalia on yhdessä hyödynnetty!

 

 1. Rehtori tai koulusihteeri hoitaa kaikkien osallistujien ilmoittamisen koulutussivuston kautta.
 2. Koulutuspolun rastit 1, 2 ja 3, joissa tutustutaan kamerakynän pedagogiikan perusteisiin, suoritetaan koko porukalla esimerkiksi opekokouksien yhteydessä. Opetuselokuvat katsotaan yhdessä ja pohdintatehtävät keskustellaan pienryhmissä. Tähän käytetään aikaa yhteensä 60–90 minuuttia.
 3. Rastilla 4 opettajat tutustuvat erilaisiin esimerkkeihin kamerakynätyöskentelystä ja jäsentävät havaintojaan niistä. Tämä sopii hyvin suoritettavaksi yksin tai työparin kanssa sovitulla aikavälillä, esimerkiksi viikon–kahden aikana. Rastilla pohditaan mm. hyvän kamerakynätehtävän kriteerejä sekä oppilaan ja opettajan rooleja työskentelyssä. Näitä ajatuksia on hyödyllistä jakaa yhteisesti. Näin työyhteisölle syntyy yhteinen näkemys uuden pedagogiikan luonteesta.
 4. Viidennellä rastilla suunnitellaan tehtäviä omaan opetukseen. Tässä jokainen tarvitsee omaa aikaa, mutta myös kollegojen sparrauksesta on kokemuksen mukaan paljon hyötyä. Yhteisissä keskusteluissa ideat rikastuvat ja niistä tulee – yhteisiä. Se tuo turvaa ja motivaatiota kuudennelle rastille, jossa tehtäviä kokeillaan oppilaiden kanssa käytännössä. Näiden kokemusten jakamiseen kannattaa mahdollisuuksien mukaan varata ainakin muutama hetki.
 5. Seitsemäs rasti on hieman pidempi, monivaiheinen sukellus elokuvallisen ajattelun perusasioihin. Aikaa se vie yhteensä 2–4 tuntia. Rasti voidaan suorittaa yhdessä tai se voi olla valinnainen syventävä vaihe niille, jotka haluavat ymmärtää enemmän elokuvallista ajattelua. Rastin neljä elokuvaa ja niihin liittyvät pohdintatehtävät herättävät innostunutta keskustelua, joten ne sopivat erinomaisesti käsiteltäväksi suurryhmässä. Jos siihen ei ole mahdollisuutta, työparit tai pienryhmät voivat valita sopivat ajankohdat itselleen.
 6. Kahdeksannella rastilla yhdistellään lankoja elokuvallisen ajattelun ja oppimisen välille. Jos kaikki valmistautuvat hieman etukäteen, tämä sopii lyhyeksi keskusteluksi opekokouksen yhteyteen.
 7. Koulutuksen lopuksi jokainen raportoi oman suorituksensa ja antaa koulutuksesta palautteen itsenäisesti. Suosittelemme myös yhteistä palautekeskustelua, jotta kokemuksesta tulee jaettu.

Tulostusversio

Rakenne

Koulutus koostuu rasteista, jotka käydään läpi järjestyksessä omassa tahdissa. Polulla voit aina liikkua myös edestakaisin ja palata haluamaasi kohtaan toisella työskentelykerralla. Alkumatkasta tutustut kamerakynätyöskentelyyn esimerkkien ja teorian avulla. Pian pääset kokeilemaan sitä oppilaiden kanssa käytännössä. Matkan toinen puolisko avaa ikkunan elokuvalliseen ajatteluun, joka vaikuttaa oppimisen taustalla. Tällä polulla pääset itsekin tekemään kuvausharjoituksia.

Kokeita ei pidetä. Kun olet suorittanut kaikki rastit, lähetät meille raportin omasta kamerakynäkokeilustasi – ja saat diplomin!

Koulutuksen kesto

Rastien suorittaminen kestää valintojen mukaan yhteensä 5–10 tuntia. Koulutuspäivinä ilmaistuna kyse on kahden päivän koulutuksesta. Tämän lisäksi koulutukseen kuuluu yhden tai useamman oppitunnin toteuttaminen omassa opetuksessa.

Voit suorittaa koulutuksen vapaasti omaan tahtiisi, mutta suosittelemme varaamaan aikaa niin, että ehdit suorittaa koulutuksen alusta loppuun kuukauden sisällä, jotta asiat pysyvät tuoreessa muistissa.

Jokaisen rastin ylälaidasta löydät rastin arvioidun keston, esimerkiksi: 15–30 min

Ilmoittautuminen koulutukseen

  Nimi (pakollinen)

  Sähköposti (pakollinen)
  Muista syöttää koulutuksen päätteeksi suorituslomakkeessa sama osoite!

  LuokanopettajaAineenopettajaMuu, mikä?

  Paikkakunta (pakollinen)

  Koulu

  [recaptcha id:ilmoittautuminen size:compact]

  HUOM. Tarjoamme tämän verkkokoulutuksen ilmaiseksi kaikkien Suomen opettajien käyttöön. Toivomme, että siitä on sinulle paljon iloa. Muista kuitenkin myös lähettää meille koulutuksen viimeisen rastin suorituslomake. Näin pääsemme täyttämään raportointivelvollisuutemme Opetushallitukselle koskien koulutuksen hyödyllisyyden arviointia ja osallistuneiden opettajien määrää. Kiitos avustasi jo etukäteen ja hauskoja hetkiä koulutuksen parissa!