1–2 h

Esimerkkejä työskentelystä eri oppiaineissa

Kamerakynän pedagogiikka ei ole kokoelma tiettyjä menetelmiä, vaan tapa ajatella elokuvaa oppimisen välineenä. Mahdollisuuksia on rajattomasti. Tällä rastilla tutustut tehtäviin, joita opettajat eri luokka-asteilla ovat omaan opetukseensa keksineet. Esimerkit on kuvattu oppitunneilla aidoissa tilanteissa. Videoiden alla olevasta punaisesta napista pääset tehtäväpankkiin, jossa on tarjolla rutkasti lisää esimerkkejä – kirjallisessa muodossa.

 • Oppilaiden tuntityöskentelyä videoituna

  Kevään merkkejä

  2.-luokkalaiset etsivät ja tunnistavat koulun pihalta kevään merkkejä.


  Ketteryysrata

  2.–3.-luokkalaiset rakentavat liikuntasaliin ketteryysratoja ja kuvaavat toimintaohjeet.


  Uusia käsitteitä

  4.-luokkalaiset havainnollistavat ympäristö- ja luonnontiedon oppikirjan vaikeita lauseita.


  Laskutarina

  4.–5.-luokkalaiset harjoittelevat laskulausekkeita kuvaamalla ne.


  Kulmia

  4.–5.-luokkalaiset havainnollistavat erilaisia kulmia omalla kropallaan.


  Pentatoninen sävellys

  Alakoulun valinnaisryhmä säveltää ja taltioi pentatonisia melodioita.


  Tunteita ja tilanteita

  6.-luokkalaiset käsittelevät tunteita keksimällä pieniä tilanteita.


  Videoblogi Roomasta

  6.-luokkalaiset videobloggaavat antiikin Roomasta.


  Weather report

  6.-luokkalaiset puhuvat säästä englanniksi.


  Piiri ja pinta-ala

  7.-luokkalaiset kertaavat piirin ja pinta-alan laskemista tekemällä opetusvideot.


  Päihdevalistusta

  8.-luokkalaiset havainnollistavat päihdevalistusta


Mieti

Pohdi kunkin katsomasi esimerkin kohdalla:

 • Mikä on tehtävän toiminnallinen tavoite?
  • 1. Tutkitaan ja jäsennetään maailmaa
  • 2. Hahmotetaan ja havainnollistetaan
  • 3. Tuotetaan ja jaetaan tietoa
  • 4. Ilmaistaan itseä
  • 5. Vuorovaikutetaan
  • 6. Todennetaan oppimista
 • Miten kuvaaminen edistää oppimista tehtävässä?
  • 1. Konkretisoi ja kuvallistaa
  • 2. Jäsentää havaintoja ja ajatuksia
  • 3. Ohjaa tarkkaavaisuutta
  • 4. Ohjaa oppimisprosessia
  • 5. Lisää omistajuutta
  • 6. Tuottaa oppimista edistäviä emootioita

Halutessasi voit piipahtaa uudelleen edellisellä rastilla, jolla näitä otsikoita avattiin tarkemmin.

Mieti

Kun olet katsonut haluamasi määrän esimerkkejä, mieti

 • Millainen on hyvä kuvaustehtävä?
 • Millainen on hyvä katselutehtävä?
 • Millainen on oppilaan rooli kamerakynätyöskentelyssä?
 • Millainen on opettajan rooli kamerakynätyöskentelyssä?
Seuraava rasti: Ensimmäinen kamerakynä-tehtäväni