Kenen tarinoita kerrotaan? -tutoriaali

 

 

Pähkinänkuoressa

 • On aina hyvä miettiä näkemiensä elokuvien tai lukemiensa/katsomiensa mediajuttujen taustaa: kenen tarinoita kerrotaan? Kuka kertoo? Mistä näkökulmasta? Miksi?
 • Käsiteltävät aiheet keskittyvät usein pitkälti valtaväestön asioihin, koska pyritään tarjoamaan samastuttavaa, merkityksellistä sisältöä mahdollisimman monille. Kysymys kuitenkin kuuluu: mihin vähemmistöryhmiin kuuluvat ihmiset silloin samastuvat?
 • Naisia on yhtä paljon kuin miehiä ja Suomessa naiset saivat äänioikeuden 1906. Sen jälkeen naisten aseman parantamisessa on kestänyt  kuitenkin toistasataa vuotta. Onko pienillä vähemmistöillä mitään toivoa?
 • Etuoikeutensa tajuaa joskus vasta, kun on menettänyt ne.
 • Kun puhutaan vähemmistöistä, ei voida ajatella pelkästään ryhmään kuuluvien ihmisten lukumäärää. Voidaan ajatella esim. ihmisryhmiä, jotka ovat aliedustettuja, väärin edustettuja tai ihan suoraan syrjittyjä. Tällaiset ihmiset eivät usein saa ääntään kuuluviin tai näe mediassa itsensä näköisiä tai kaltaisia ihmisiä.
 •  On tyypillistä, että kun vähemmistöjä sitten halutaan huomioida, elokuviin lisätään vähemmistöhahmoja, jotka ovat stereotyyppisiä. Tämä johtuu usein siitä, että teosten/juttujen suunnittelijat eivät itse edusta kyseistä vähemmistöä. Stereotypiat entisestään vahvistavat vääriä käsityksiä.
 • Jos elokuvantekijä ei ole hienovarainen, vaan hieroo hahmonsa vähemmistöstatusta tökerösti suoraan katsojan naamaan, se ei kerro hyvää elokuvantekijän taidoista. Voidaan myös kysyä, onko teoksen kannalta edes oleellista nostaa vaikkapa muunsukupuolisen hahmon sukupuoli-identiteettiä näkyvästi esiin?
 •  Vähemmistöihin kuuluvat asetetaan usein johonkin seuraavista ahtaista lokeroista: sankari, autettava, mallitapaus, ongelmatapaus tai koko edustamansa vähemmistön äänitorvi (listaus: Mixed Finns -yhteisö)
 •  Ihminen voi kuulua yhteen tai useampaan vähemmistöön. Yksi tai useampi näistä identiteeteistä voi olla tärkeämpi kuin muut tai sitten ne nimenomaan yhdessä muodostavat ihmisen ydinidentiteetin.
 • Ihmiset pyrkivät hahmottamaan ja hallitsemaan todellisuutta lokeroimalla toisia ihmisiä. Sitten, kun vastaan tulee ihminen tai asia, joka ei osu valmiiseen lokeroon tai osuu useampaan lokeroon, jotkut kokevat sen heti ongelmallisena.
 • Ihmisen asema yhteiskunnassa määrittyy pitkälti seuraavien muuttujien kautta: sukupuoli, ikä, etninen tausta, luokka, ulkonäkö, mielenterveys, vammaisuus tai vammattomuus ja seksuaalinen suuntautuminen.
 • Kaikessa viestinnässä ja median tekemisessä on tärkeää pyrkiä moniäänisyyteen!
 • Nyrkkisääntö, joka kannattaa muistaa vähemmistöjä käsitellessä: ”ei mitään meistä ilman meitä” – eli ennen kuin teet mitään vähemmistöihin liittyvää, ota yhteyttä vähemmistöön, josta haluaisit tehdä.
 • Kun tehdään leffaa tai mediajuttua jostain vähemmistöstä, olisi tärkeää, että vähintään yksi seuraavista kohdista täyttyy:
  1. Jutun tekijä kuuluu vähemmistöön
  2. Jutussa esiintyvä kuuluu vähemmistöön
  3. Vähemmistöjä on konsultoitu juttua tehdessä
 • Mikään vähemmistö ei ole homogeeninen ryhmä, vaan kaikki koostuvat yksittäisistä ihmisistä. Ei siis pidä lähteä yleistämään, että kaikki olisivat samanlaisia.

Lisämateriaalit

Saamelaistyöpajoissa tehdyt elokuvat

Patse ja Arttu lähtivät tutoriaalin lopussa tekemään elokuvia saamelaisnuorten kanssa. Elokuvat ovat mukana myös Kaikki kuvaa -kilpailussa 2023. Katso valmistuneet työpajaelokuvat allaolevista linkeistä:

Sevettijärven elokuva, jossa koltansaamea

Inarinsaamenkieliset elokuvat

Pohjoissaamenkieliset elokuvat

Sateenkaaritieto

Ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestö SETA ry tavoittelee yhteiskunnallista tasavertaisuutta riippumatta ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Järjestön Sateenkaaritieto-sivulla on paljon hyödyllistä tietoa sateenkaariasioista ja -sanastosta. Olisipa Patse piipahtanut tällä sivulla aiemmin!

Juttuja saamelaisista verkossa

Tässä Twitter-ketjussaan saamelainen toimittaja Miisa Nuorgam esittelee monenlaisia erilaisia mediajuttuja, uutisia, haastatteluja ja artikkeleita, jotka käsittelevät saamelaisia.

Kenen osallisuus?

Kenen osallisuus? on mediataidetta hyödyntävä oppimateriaali osallisuudesta. Materiaali ja siihen liittyvät teokset on suunnattu yläkoululaisille ja toiselle asteelle.