Anmälning till tävling 2019

Har du redan blivit klar med din film och vill skicka in den till tävlingen? Stort grattis! Fyll först i den bifogade anmälningsblanketten. När du fyllt i blanketten kan du flytta dig vidare till Kelaamos webbplats och skicka din färdiga filmfil. Du kan också välja att skicka in filmen per post.

Före du skickar in filmen

Försäkrar du dig om att filmen som du ska skicka följer alla tävlingsregler, i synnerhet reglerna som säger att det inte får finnas musik i filmen som är skyddad av upphovsrätten (OBS! Du kan inte heller själv sjunga/spela den berömda låten) och att du har lov av alla som uppträder i filmen att skicka den till tävlingen.

Musik som laddas från webben får endast tas från webbplatsen Incompetech.com. Ifall du vill använda någon annan musik du laddat från nätet måste du för varje låtstycke be om särskilt lov av arrangörerna. Du kan använda egen musik eller musik som du fått av en vän/förälder förutsatt att personen som gjort musiken inte är medlem i Teosto

Kontrollera också, att du i sluttexten nämnt alla låtar i kronologisk ordning med dess namn och uppträdare, kompositör, textförfattare och arrangör. Under alla låtar tagna från webbplatsen Incompetech.com uppges ”Kevin MacLeod” vid alla ovannämnda punkter. Notera att också dessa låtar ska uppges i kronologisk ordning.

Genom att skicka din film till Kaikki kuvaa –webbplats överlåter du filmens uppvisnings- och spridningsrätt åt produktionsbolaget Amazement. Amazement kan visa filmerna som deltar i tävlingen eller delar av dem på Kaikki kuvaa –webbsidan, på andra av produktionsbolagets webbplatser, på olika evenemang eller workshops, i sin marknadsföring och reklam. Amazement har också rättighet till att överlåta eller sälja dessa rättigheter till en tredje part. Observera att filmerna finns till påseende på webbplatsen efter att tävlingen är avslutad. Utöver detta överlåter du specialrättigheterna till din inskickade film till Koulukino ry:s Kelaamo –tjänst.

Du skickar din film till tävlingen på följande sätt:

  • Fyll i den bifogade anmälningsblanketten. Då du har fyllt i blanketten rätt och du har tryckt
    sänd-knappen, meddelar sidan att skickandet av blanketten lyckades.

Efter detta kan du skicka filmfilen antingen elektroniskt eller per post till oss:

  1. ELEKTRONISKT: Gå ned på sidan för att via knappen ”Till Kelaamo” komma till Kelaamos Kaikki kuvaa –sida var du kan skicka in din film.
  2. PER POST. Skicka din film på en minnessticka eller på en DVD (obs som en film fil på dataskivan) till adressen nedan. Minnesstickan eller DVD måste anlända per post till arrangörerna senast den sista tävlingsdagen.

Kaikki kuvaa -tävlingen 2019
AP Haglund Oy / Amazement
Fredriksgatan 33 B, 3. vån.
00120 Helsingfors

OBS! För att kunna vara med i tävlingen måste du fylla i och skicka anmälningsblanketten.

OBS! Då vi mottagit och granskat filmen, bekräftar vi per e-post att vi fått den.

Anmälningsblankett

Kaikki kuvaa –tävlingens 2019 tävlingstid avslutas den 28 mars kl. 17:00. Både anmälningsblanketten och film filen måste levereras före deadline.

Uppgifter som behöver utges inför tävlingen

Filmens namn:

Namnet på gruppen som gjort filmen (skriv inte en lista på individerna, hitta på ett eget namn för er grupp):

Ort:

Filmens längd (i minuter):

Filmens exakta längd (t.ex. 3:52):

Obs. filmens längd behöver i alla kategorier uppges med en sekunds noggrannhet 1:00 – 5:00. Filmer som är kortare eller längre diskvalificeras.

Tävlingsserie:

En kort beskrivning av filmen (max. 25 ord):

T.ex.
Sara är en ung telefonförsäljare som upptäcker att hon genom att bedra människor når framgångar i livet.

Filmens genre 1 (välj den som passar bäst från listan):

Filmens genre 2 (om du vill kan du välja också en annan genre):

Information om filmgruppen::

1. Namn (både för- och efternamn):

Älder:

Uppgift i arbetsgruppen:
skådespelareregissörfilmfotografljudteknikerklippningmanuskostymör/maskörannan assistent

2. Namn:
Älder:
Uppgift i filmgruppen:
skådespelareregissörfilmfotografljudteknikerklippningmanuskostymör/maskörannan assistent

3. Namn:
Älder:
Uppgift i filmgruppen:
skådespelareregissörfilmfotografljudteknikerklippningmanuskostymör/maskörannan assistent

4. Namn:
Älder:
Uppgift i filmgruppen:
skådespelareregissörfilmfotografljudteknikerklippningmanuskostymör/maskörannan assistent

5. Namn:
Älder:
Uppgift i filmgruppen:
skådespelareregissörfilmfotografljudteknikerklippningmanuskostymör/maskörannan assistent

6. Namn:
Älder:
Uppgift i filmgruppen:
skådespelareregissörfilmfotografljudteknikerklippningmanuskostymör/maskörannan assistent

Andra personer som har varit med (om fler än 6 personer hörde till gruppen kan du fortsätta listan här):

Information om musikvideon (fyll i om din film är en musikvideo):
Låtens framförare:

Låtens namn:

Gör en lista på filmens musiklåtar (fyll i om din film är någon annan än en musikvideo):
T.ex. Kevin MacLeod – Doobly Doo (incompetech.com) eller
Mixed Emotions, komp. Arttu Haglund, arr. Arttu Haglund, art. Annukka Haglund.

Från vilka källor är filmens ljudeffekter tagna? (t.ex. freesound.org):

Förverkligande av filmen:

Kamera som använts:

Editeringsprogram som använts:

Om du vill kan du berätta något annat kring förverkligande av filmen / om det finns något som arrangörerna behöver ta i beaktande.

Information till endast tävlingens arrangörer

Berätta i korthet hur temat SEPARATION förekommer i din film:

Förmyndare eller en myndig ansvarsperson:

Namn:

Telefon:

Gatuadress (för eventuella priser):

Postnummer:

E-post:

Anmärkningar åt arrangörerna om filmen (om det inte finns några, kan du lämna fältet tomt):

Film filen skickas:

Jag har läst tävlingsreglerna, godkänner dem och min film är gjord enligt reglerna.
Jag försäkrar mig om att filmen inte innehåller material som bryter emot upphovsrätten
(Ansvaret för detta finns hos gruppens förmyndare eller den myndiga ansvarspersonen)

Skicka din filmfil

När du skickat iväg blanketten kan du förflytta dig till Kelaamo för att skicka din filmfil.