Regler för Kaikki kuvaa -tävlingen 2019

A) Alla filmer som deltar i Kaikki kuvaa -tävlingen 2019 måste göras inom ramen av följande regler. Om filmen bryter mot tävlingens regler, kommer filmen att uteslutas från tävlingen. Läs reglerna noggrant!

B) De filmer som är gjorda enligt reglerna och inlämnade i tid, deltar i förkvalificeringen som görs av produktionsbolaget Amazements utnämnda personer. Bland alla bidrag som gått vidare väljer juryn vinnare.

C) Tävlingens arrangör, produktionsbolaget Amazment, förbehåller sig rätten att göra ändringar i reglerna.

1. Allmän information om tävlingen

Kaikki kuvaa –tävlingen 2019 ordnas av produktionsbolaget Amazement. Som huvudsamarbetspartners fungerar Suomen Kasper d.v.s. Kasvatus ja perheneuvonta ry, Yhden Vanhemman Perheiden Liitto och Barnavårdsföreningen.

Våra samarbetspartners är Kelaamo och Helsingin kulttuurikeskus. Tävlingens priser sponsoreras av EuronicsGenelecKypäräkamerat.fi, Finnkino och Tunnin Kuva.

Tävlingen har i år ett huvudtema: SEPARATION. Hela filmen kan beröra temat separation eller så går det att kort hänvisa till temat i något skede av filmen, men temat måste finnas med i någon form i alla tävlingsbidragen. I tävlingens anmälningsblankett, som fylls i då filmen skickas, frågas det på vilket sätt temat berörs i filmen. Mer information finns på tävlingssidan.

Tävlingen har fyra huvudkategorier som är riktade till 8–15-åringar: fiktion, dokumentär, animation och en gemensam kategori för musik- och hobbyvideon. Utöver huvudkategorierna finns en ungdomskategori riktad till 16–19-åringar. I ungdomskategorin kan man delta med alla typers filmer även animationer. Även bidragen i ungdomskategorin ska beröra tävlingens huvudtema.

Varje kategori har egna priser. I år väljs tre filmer från alla kategorier till finalen. I den prestigefyllda juryn har varje kategori sin egen ordförande, som slutligen väljer vinnaren i respektive kategorier. Det är möjligt att delta med flera filmer i olika kategorier, men bara en per kategori. I ungdomskategorin kan man delta med flera bidrag.

Alla inskickade filmer som är gjorda enligt reglerna, publiceras på Kaikki kuvaa –sidan och på Skolbio Kelaamo-sidan den 18 april 2019.

I tävlingen ordnas också två tittarröstningar. Alla filmer i huvudkategorierna deltar i en gemensam röstning. Ungdomskategorins filmer har en egen röstning.

Tävlingen kulminerar i en Kaikki kuvaa –gala som ordnas i Helsingfors och till vilken alla finalister blir inbjudna. Under galan visas alla filmer som kommit till final. Efter filmvisningen följer prisutdelning.

2. Tävlingstiden

För att filmen kan delta i tävlingen behöver den vara förverkligad under tävlingstiden. Filmen får inte innehålla bildmaterial som är filmat utanför tävlingstiden. Om du ändå vill använda material som är märkbart gammalt, t.ex. som en del av en dokumentär, är det ok. Avsikten med denna regel är att försäkra att alla deltagare har lika mycket tid till förfogande för att göra en egen film.

Tävlingstiden börjar fredagen den 1 februari 2019 kl. 12:00 och slutar torsdagen den 28 mars kl. 17:00. Det är inte möjligt att skicka in bidragen direkt, utan sidan öppnas under februari månad. Observera att filmerna i år måste lämnas in senast klockan 17, inte vid midnatt.

Finalisterna avslöjas, alla filmer i tävlingen publiceras och tittarnas röstning börjar den 18.4.2019. Publikröstningen upphör två veckor senare den 2 maj 2019 kl. 24:00.

Kaikki kuvaa – galan ordnas i Helsingfors i maj på en lördag (troligen den 11.5.2019). Finalisterna får en officiell inbjudan till galan i slutet av april.

3. Deltagande i tävlingen

För att delta i Kaikki kuvaa –tävlingen 2019 fyller man först i anmälningsblanketten. Efter det skickar man in den färdiga filmfilen.

1) Anmäl dig: Anmäl din film till tävlingen genom att fylla i anmälningsblanketten.

2) Skicka filmen:

A) elektroniskt: följ anvisningarna på anmälningsblankettens sida och förflytta dig till
Kelaamo för att skicka filmfilen.

B) per post: du kan skicka filmen på en DVD-skiva eller minnessticka till adressen:

Kaikki kuvaa -tävlingen 2019
AP Haglund Oy / Amazement
Fredriksgatan 33 B, 3. vån
00120 Helsingfors

Om du skickar din film på en DVD-skiva, gör INTE en skiva som kan ses på en DVD-spelare, utan gör en dataskiva, där filmen finns som en datafil.

Skivan eller stickan behöver skickas in i god tid, så att den är med säkerhet framme hos tävlingens arrangör torsdagen den 28 mars 2019. Filmer som kommer fram senare hinner inte med till förkvalificeringen. Vi returnerar inte skivor eller minnesstickor.

4. Filmens långd

Filmens maximilängd är i alla tävlingskategorier 5 minuter (5:00), för- och sluttexter medräknade. Minimilängden är en minut (1:00). Dessa tidsramar behöver följas på sekunden.

Vi understryker att denna längd berör i år alla filmer, också 16–19 åringarnas serie, där maximilängden har under tidigare år varit 3 minuter. I år är maximilängden i alla serier fem minuter. Låt alltså kreativiteten blomstra!

5. Filmens musik och ljud

I filmen kan man använda egen musik eller musik som någon bekant har gjort enbart ifall personerna inte är medlemmar i Teosto. Alternativt kan man ladda ner färdig musik från webben med följande villkor:

Den enda sidan varifrån man villkorslöst kan ladda ner musik till tävlingsfilmerna år 2019 är www.incompetech.com. Om du vill använda musik från någon annan webbtjänst måste du alltid fråga tävlingens arrangörer om musiken är ok. Ge samtidigt länken till musikstycken, så att vi kan kontrollera upphovsrätten (OBS. Vi svarar på finska).

OBS! Användning av kommersiell musik är p.g.a. upphovsrätten inte tillåtet i tävlingsfilmerna. Du får inte heller själv återge (inte ens nynna) en sådan låt i filmen, eftersom också musikens komposition går under upphovsrätten.

I filmens sluttext behöver informationen om all musik som använts i filmen uppges i kronologisk ordning: musikstyckets namn, kompositör, uppträdare, arrangör, textförfattare. Musik som laddas ner från Incompetech.com –sidan, räcker det med kompositörens namn, ”Kevin MacLeod”. Dessa behöver också nämnas i kronologisk ordning.

6. Andra saker gällande upphovsrätten

Filmen får inte innehålla bildmaterial som den som skickat in filmen inte har rätt till. Om du t.ex. använder gammalt arkivmaterial då du gör en dokumentär eller musikvideo behöver du försäkra dig om att du har upphovsrätt till materialet eller lov att använda bilden. En tavla på väggen är ok, ifall den finns i bakgrunden och man inte lägger speciell uppmärksamhet till den. Försäkra dig också om att Tv:n eller radion inte är på då du filmar. Kom ihåg att mobilens ringsignal också räknas som musik.

Vårdnadshavaren som står angiven på anmälningsblanketten fungerar som den slutliga ansvarspersonen då det är frågan om filmens upphovsrätt.

7. Filmgruppen och medverkarna

I huvudkategorierna ska de som har de viktigaste rollerna i filmgruppen (t.ex. regissör, filmare, editor, huvudskådespelare) vara 8–15-åringar och i ungdomskategorins filmgrupper 16–19-åringar. Övriga medverkare och produktionsassistenter i alla åldrar får medverka i filmerna.

De som fyller 16 år under år 2019 kan fritt välja i vilken tävlingskategori de deltar i.

8. Filmens språk

Filmen kan förverkligas på vilket språk som helst. Ifall filmen inte är finsk- eller svenskspråkig, behövs en lista på alla repliker (i följande form ”tidskod – repliken på originalspråket – repliken på finska”) eller andra saker som behöver översättas så att de kan få en undertext. T.ex: 0:32 – Ich liebe dich. – Minä rakastan sinua.

OBS! Om du gör en musikvideo får du själv bestämma om du vill ha en undertext. Om du inte vill ha en undertext, så behövs ingen översättning.

9. Filmerna åldergräns

Tävlingens alla inskickade filmer behöver vara tillåten för över 12-åringar (K12). Vi rekommenderar ändå att filmerna riktar sig mer till åldersgränsen K7 (tillåtet för över 7-åringar). Läs noggrannare om kriterierna på: http://www.ikarajat.fi/kriteerit.pdf (på finska).

10. Förmyndare

På anmälningsblanketten måste gruppen namnge en förmyndare eller en person som fyllt 18 år. Den namngiva personen ansvarar för att filmen följer upphovsrätten och fungerar som kontaktperson om tävlingens arrangörer behöver vara i kontakt. Om filmen går till final i sin kategori eller vinner andra priser, kontaktas gruppen via förmyndaren.

11. Filmernas rättigheter

Tävlingens arrangör, produktionsbolaget Amazement, har fram till galan ensamrätt att visa tävlingsfilmerna. Filmerna som deltar i tävlingen får alltså inte visas någon annanstans före den. Att publicera filmer i t.ex. YouTube före galan kan leda till diskvalificering från tävlingen.

Amazement har rättighet till att visa filmerna som deltar i tävlingen eller delar av dem på Kaikki kuvaa –webbsidan, på andra av produktionsbolagets styrda webbsidor, på olika evenemang eller workshops, i sin marknadsföring och reklam. Amazement har också rättighet till att flytta vidare dessa rättigheter till en tredje part.

Efter att tävlingen är avslutad och då egenrätten har förfallit behåller tävlingens arrangör fortfarande tävlingsfilmernas fulla uppvisning- och användningsrättigheter enligt vad som beskrivits ovan.

Alla filmer som deltar i tävlingen stannar till påseende också efter tävlingen på Kaikki kuvaa –webbsidan och i Kelaamo-tjänsten. Filmerna kommer att vara till påseende under flera år efter att de publicerats. Se alltså till att du skickar en film till tävlingen vars visning på t.ex. internet är ok nu (och också efter flera år) för dig och alla de som deltagit i skapandet av filmen.

12. Galan

Kaikki kuvaa –galan ordnas i Helsingfors centrum i maj under en lördag, sannolikt den 11 maj 2019. Den slutliga tidpunkten uppdateras i detta dokument då den försäkras. På galan uppvisas alla finalistfilmer på filmduken. Tävlingens jury väljer finalisterna och presenterar vinnarna. Alla finalistgrupper belönas.

Tävlingens finalister blir kontaktade i slutet av april, då finalisterna är offentliggjorda. Alla finalister får en inbjudan till prisgalan i Helsingfors. Tävlingens arrangörer kan tyvärr inte bekosta finalistgruppernas eller deras förmyndares rese- och/eller logikostnader till galan. Förhoppningsvis kan ändå så många som möjligt av finalisterna delta i det oförglömliga evenemanget. Priserna levereras per post till de grupper som inte kan delta på plats och ställe. Galan visas inte i år på tv.

13. Kontakttagande

Förfrågningar kring tävlingen kan skickas per epost till adressen info (at) amazement.fi.

saannot_sivukuva

 

 

 

saannot_sivukuva2

 

 

 

saannot_sivukuva3