Palaute Kaikki kuvaa EDU -koulutuksesta

KYSELYLOMAKE OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUKSEEN OSALLISTUJALLE

Koulutuspaikka

Mikä on äidinkielesi?

(Mikäli vastasit "Muu, mikä?", kirjoita tähän kenttään äidinkielesi)

Sukupuoli

Minkä ikäinen olet?

Missä ensisijaisesti työskentelet?

(Mikäli vastasit "Muu, mikä?", kirjoita tähän kenttään missä ensisijaisesti työskentelet)

Kuinka pitkä kokemus sinulla on alasi tehtävistä?

Missä tehtävässä työskentelet?

(Mikäli vastasit "Muu,mikä?", kirjoita tähän kenttään missä tehtävässä työskentelet)

Pyydämme vastaamaan seuraaviin väittämiin asteikolla 1-5, jossa arvosana 1 vastaa täysin eri mieltä olevaa mielipidettä ja arvosana 5 täysin samaa mieltä olevaa mielipidettä. Laita ruksi mielipidettäsi vastaavaan ruutuun.

Kamerakynä vaikuttaa hyödylliseltä opetusmenetelmältä. Täysin eri mieltä (1)Eri mieltä (2)Jokseenkin samaa mieltä (3)Samaa mieltä (4)Täysin samaa mieltä (5)

Koulutus antoi hyvän pohjustuksen aiheeseen. Täysin eri mieltä (1)Eri mieltä (2)Jokseenkin samaa mieltä (3)Samaa mieltä (4)Täysin samaa mieltä (5)

Koulutuksen sisällöt vastasivat tavoitteita. Täysin eri mieltä (1)Eri mieltä (2)Jokseenkin samaa mieltä (3)Samaa mieltä (4)Täysin samaa mieltä (5)

Koulutus toteutettiin vuorovaikutteisesti ja osallistavasti. Täysin eri mieltä (1)Eri mieltä (2)Jokseenkin samaa mieltä (3)Samaa mieltä (4)Täysin samaa mieltä (5)

Koulutus innosti uudistamaan omaa tapaa työskennellä. Täysin eri mieltä (1)Eri mieltä (2)Jokseenkin samaa mieltä (3)Samaa mieltä (4)Täysin samaa mieltä (5)

Kouluttaja oli ammattitaitoinen. Täysin eri mieltä (1)Eri mieltä (2)Jokseenkin samaa mieltä (3)Samaa mieltä (4)Täysin samaa mieltä (5)

Aion syventää taitojani tutustumalla verkkokurssiin. Täysin eri mieltä (1)Eri mieltä (2)Jokseenkin samaa mieltä (3)Samaa mieltä (4)Täysin samaa mieltä (5)

Minkä kokonaisarvosanan annat koulutukselle asteikolla 1-5?
välttävä (1)kohtalainen (2)tyydyttävä (3)hyvä (4)erinomainen (5)

Arviosi koulutuksessa esiteltyjen menetelmien soveltuvuudesta omaan opetukseesi?
välttävä (1)kohtalainen (2)tyydyttävä (3)hyvä (4)erinomainen (5)

Muuta palautetta koulutuksesta

(Tämä vapaakenttä on tarkoitettu kirjalliselle palautteelle, jota käytämme osana hankkeen raportointia Opetushallitukselle - toivomme, että voisit muutamalla lauseella kommentoida koulusta ja sen hyödyllisyyttä ja soveltuvuutta omaan opetukseesi.)